Klinikkalaisen kesätyöt

Lääketieteen opiskelijalla on opiskelujensa aikana mahdollista työskennellä monenlaisissa tehtävissä. TaSLOn jäsenet ovat kertoneet omista kesätyöpaikkakokemuksistaan.

AMANUENSSUURIT OSANA KOULUTUSTA

Amanuenssi on lääketieteelliseen tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua, amanuenssuuria, suorittava opiskelija. Hän on samanaikaisesti sekä sairaalan työntekijä että ennen kaikkea opiskelija, joka on saamassa käytännön opetusta koulussa opitun teoriatiedon soveltamisessa.

Tavoite on oppia lääkärin ammattiin kuuluvia keskeisiä taitoja. Sairaalan palkallisena työntekijänä amanuenssille voi kuulua myös rutiiniluonteisia tehtäviä, jotka opiskelija jo hallitsee. Harjoittelijana amanuenssi ei koskaan ole vastuussa potilaan hoidosta ja sitä koskevista päätöksistä. Amanuenssin oikeudesta esimerkiksi toimenpiteisiin päättää viime kädessä potilas.

Amanuenssiksi voi hakeutua missä tahansa opintojen vaiheessa – useimmiten kuitenkin vasta klinikkavaiheessa sen jälkeen, kun sen erikoisalan, missä amanuenssuurin suorittaa, kurssi on jo käytynä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Vaikka pätevyysvaatimuksista tai tehtävistä ei ole virallista ohjetta, oppimisen kannalta voi olla suositeltavaa hankkia jonkinlainen tietopohja alalta ennen amanuenssuurin tekemistä.

Harjoitteluja voi suorittaa kaikissa terveydenhuollon toimipisteessä, pääsääntöisesti sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Suomessa yliopistosairaaloiden harjoittelupaikat jaetaan yleensä joko yliopiston tai paikallisen medisiinareiden ainejärjestön kautta. Muihin sairaaloihin ja terveyskeskuksiin halutessaan paikkaa kannattaa hakea itsenäisesti.

Amanuenssuuri kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa. Työaika on 38,25 tuntia viikossa. Koska amanuenssi on harjoittelija, Lääkärisopimuksen sijaan hänen työehtonsa määrittelee Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES). Uusimman KVTES:n mukainen vähimmäispalkka on 1.4.2019 alkaen 1611,37 euroa, jonka lisäksi tulee maksaa lomakorvaus ja lomaraha. Amanuenssilla ei ole päivystysvelvollisuutta.

Lisää amanuenssuurista voi lukea Suomen Medisiinariliiton sivuilta.

Palkkaukseen ja työehtoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa vilkaista SML:n laatima mini-VES

AMANUENSSIKSI TARTOSSA

Tarton yliopiston nettisivuilta löytyy ohjeet (Introduction pdf) harjoittelujen suorittamiseen. Kuudennen vuoden pakollisiin harjoitteluihin kuuluu vuoden 2019 ohjeessa:
Family medicine (terveyskeskus) 8 viikkoa
Emergency medicine (päivystys) 8 viikkoa
Internal medicine (sisätaudit) 8 viikkoa
Surgery (kirurgia) 8 viikkoa
Lisäksi suoritetaan 4 viikkoa vapaavalintaista palvelua.

Suoritetusta harjoittelusta täytetään päiväkirjaa, jotka yhdessä ohjeiden kanssa löytyvät yliopiston sivuilta.

TÖIHIN 4. VUOSIKURSSILLA

4. vuosikurssin suorittanut opiskelija saa toimia lääkärin sijaisena täyslaillistetun lääkärin välittömän johdon ja valvonnan alaisena. Hoidetut potilaat on rajattu niihin erikoisaloihin, joiden kurssi on hyväksytysti suoritettu. Tämä tarkoittaa, ettei pätevyys vielä riitä vastaanottotyöhön tai jakamattomaan sairaalapäivystykseen vaan kokemusta kerätään vuodeosastoilla ja jaetuissa päivystyspisteissä (esim. sisätautipäivystäjänä).

TÖIHIN 5. VUOSIKURSSILLA

5. vuosikurssin jälkeen saa toimia jo terveyskeskusvastaanotolla lääkärin sijaisena ja jakamaton päivystäminenkin onnistuu, kunhan takapäivystäjä on puhelimen päässä ja pystyy tulemaan tarvittaessa paikalle.