top of page

Klinikkalaisen kesätyöt

Lääketieteen opiskelijalla on opiskelujensa aikana mahdollista työskennellä monenlaisissa tehtävissä. TaSLOn jäsenet ovat kertoneet omista kesätyöpaikkakokemuksistaan.

Oletko 4. vuoden opiskelija hakemassa ensimmäistä kertaa kandin oikeuksia? Mietityttääkö Valviran lupa-asiat? Löydät tiivistetyn kandin oppaan TaSLOlaisille tästä!

AMANUENSSUURIT OSANA KOULUTUSTA

Amanuenssi on lääketieteelliseen tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua, amanuenssuuria, suorittava opiskelija. Hän on samanaikaisesti sekä sairaalan työntekijä että ennen kaikkea opiskelija, joka on saamassa käytännön opetusta koulussa opitun teoriatiedon soveltamisessa.

Tavoite on oppia lääkärin ammattiin kuuluvia keskeisiä taitoja. Sairaalan palkallisena työntekijänä amanuenssille voi kuulua myös rutiiniluonteisia tehtäviä, jotka opiskelija jo hallitsee. Harjoittelijana amanuenssi ei koskaan ole vastuussa potilaan hoidosta ja sitä koskevista päätöksistä. Amanuenssin oikeudesta esimerkiksi toimenpiteisiin päättää viime kädessä potilas.

Amanuenssiksi voi hakeutua missä tahansa opintojen vaiheessa – useimmiten kuitenkin vasta klinikkavaiheessa sen jälkeen, kun sen erikoisalan, missä amanuenssuurin suorittaa, kurssi on jo käytynä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Vaikka pätevyysvaatimuksista tai tehtävistä ei ole virallista ohjetta, oppimisen kannalta voi olla suositeltavaa hankkia jonkinlainen tietopohja alalta ennen amanuenssuurin tekemistä. 

Harjoitteluja voi suorittaa kaikissa terveydenhuollon toimipisteessä, pääsääntöisesti sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Suomessa yliopistosairaaloiden harjoittelupaikat jaetaan yleensä joko yliopiston tai paikallisen medisiinareiden ainejärjestön kautta. Muihin sairaaloihin ja terveyskeskuksiin halutessaan paikkaa kannattaa hakea itsenäisesti.

Amanuenssuuri kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa. Amanuenssit kuuluvat Lääkärisopimuksen piiriin ja säännöllinen työaika on 38h 15min viikossa. Uusimman Lääkärisopimuksen mukainen vähimmäiskuukausipalkka on 1.6.2022 alkaen 1699,91 euroa, jonka lisäksi tulee maksaa lomakorvaus ja lomaraha. Amanuenssilla ei ole päivystysvelvollisuutta.

Lisää amanuenssuurista voi lukea Suomen Medisiinariliiton sivuilta.

Palkkaukseen ja työehtoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa vilkaista SML:n laatima Kandintyöopas 2023.

bottom of page