top of page

Häirintäyhdyshenkilö

Peritaatteet

 

Jokaisella on oikeus osallistua TaSLO:n tapahtumiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. Jokaisella tulisi olla tapahtumissa tervetullut ja turvallinen olo juuri sellaisena kuin on.  

 

TaSLO:n toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään luomaan käytänteitä, joiden avulla jokainen pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä.

Tapahtumajärjestäjät toimivat häirintäyhdyshenkilöinä, jotka tarjoavat tukea häirintään, ahdisteluun, kiusaamiseen tai syrjintään.


 

Ketkä ovat häirintäyhdyshenkilöt?

 

Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat TaSLO:n tapahtumajärjestäjät. He ovat vastuussa sekä tapahtumien sujuvuudesta että osallistujen viihtyvyydestä. Mikäli molemmat tapahtumajärjestäjät eivät pääse itse paikalla tulee heidän nimetä sijaisvastuuhenkilöt ja ilmoittaa heistä etukäteen. 

 

Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat neuvoja tilanteen käsittelyyn ja tarvittaessa tukevat sinua asioiden viemisessä eteenpäin. He voivat esimerkiksi auttaa sinua käsittelemään ja selvittämään tapahtunutta. Asiaa ei viedä eteenpäin, jos et niin halua.

 

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole tuomareita tai viranomaisia, vaan ovat neutraali osapuoli tilanteen käsittelyssä. He eivät rankaise häirinnästä syytettyä tai ratkaise tilannetta puolestasi. Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Onnistunut yhteydenotto edellyttää sinulta aktiivisuutta ja valmiutta keskustella asiasta. Häirintäyhdyshenkilöön yhteyden ottaminen ei myöskään korvaa ammattiavun pariin hakeutumista. Jos oma jaksamisesi tilanteessa huolettaa, ota yhteys yliopiston Counselling Centre:iin https://ut.ee/en/counselling-centre . Rikosepäilyissä otathan aina yhteyden myös poliisiin. 

Miten toimia häirintätilanteessa?

 

 1. Huomauta asiattomasti käyttäytyvälle tämän häiritsevästä käytöksestä. Kerro, ettet hyväksy hänen käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan. Jos et itse uskalla lähestyä häiritsijää, pyydä esimerkiksi ystävääsi huomauttamaan asiasta. Jos tilanne tapahtuu järjestön toiminnassa tai tilassa, voit pyytää apua järjestötoimijalta.

 2. Jos häirintä jatkuu, kirjaa ylös mitä on tapahtunut ja milloin, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Säästä mahdolliset sähköpostit ja viestit. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.

 3. Kerro häiritsevästä käytöksestä eteenpäin:

  • Jos toinen opiskelija häiritsee opetustilanteessa, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan tai muuhun henkilökunnan jäseneen.

  • Jos häiritsijä on henkilökunnan jäsen, ota yhteyttä yliopiston lääketieteen dekanaattiin

  • Jos häirintää esiintyy opiskelijajärjestön toiminnassa tai tiloissa, ota yhteys ensisijaisesti järjestön toimijoihin tai tarvittaessa häirintäyhdyshenkilöihin

  • Rikosepäilyssä ota aina yhteys poliisiin.

 


 

Mitä tapahtuu, kun otan yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin?

Jokainen häirintätilanne on erilainen, joten tilanteeseen etsitään olosuhteisiin sopivat toimenpiteet. Alta löydät esimerkin siitä, miten prosessi voi muutamissa eri tilanteissa edetä.

 

 1. Aluksi häirintäyhdyshenkilöt keskustelevat kanssasi tapahtuneesta ja omista toiveistasi tilanteen ratkaisemiseksi. Kaikki jatkotoimenpiteet tehdään sinun ehdoillasi. Halutessasi asian selvitystä ei edistetä ja keskustelut jäävät sinun ja häirintäyhdyshenkilön välisiksi. Tilanteesta riippuen häirintäyhdyshenkilö voi myös ohjata sinut toisen tahon pariin.

 2. Seuraavaksi häirintäyhdyshenkilöt ovat tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan yhteydessä tilanteen toiseen osapuoleen. Myös hänellä on oikeus tulla kuulluksi ja esittää oma näkökulmansa tilanteesta.

 3. Tämän jälkeen häirintäyhdyshenkilöt voivat edetä muun muassa seuraavilla tavoilla.

  • Häirintäyhdyshenkilöt keskustelevat vielä kummankin osapuolen kanssa erikseen. Toisinaan tämä voi riittää, ja asia on loppuun käsitelty.

  • Tietyissä tilanteissa häirintäyhdyshenkilöt saattavat kutsua osapuolet yhteiseen tapaamiseen. Tapaamisen tarkoituksena on antaa osapuolille mahdollisuus keskustella tapahtuneesta ja mahdollisesti löytää kummallekin sopiva loppuratkaisu tilanteeseen. Häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja ohjaavat keskustelua.

 4. Otathan huomioon, että jokaiseen tilanteeseen ei aina löydetä yksinkertaista tai kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

bottom of page