top of page

Hakeminen

Tarton yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan on mahdollista hakea kerran vuodessa keväisin. Valittavana on 24 hengen englanninkielinen ryhmä. Koko tutkinto suoritetaan englanniksi, joskin klinikkavaiheessa potilaiden kanssa on kommunikoitava myös viron kielellä. Vaihtoehtoisesti voi hakea suoraan vironkieliseen ryhmään. Tällöin viron kielen taito on oltava todistettavasti riittävällä tasolla.

Edellisinä vuosina pääsykokeena on toiminut BMAT mutta tulevana hakuvuotena pääsykoe muuttaa muotoaan. Tarton yliopisto tiedottaa tästä joulukuussa 2023, jolloin mekin päivitämme uuden tiedon tälle sivulle. Aikaisempina vuosina englanninkieliseen ohjelmaan hakijat laitetaan järjestykseen BMAT-kokeen pisteiden sekä motivaatiokirjeestä ja henkilökohtaisesta haastattelusta saatujen pisteiden perusteella. Hakemukseen tulee liittää  kopiot toisen asteen opintojen päättötodistuksesta sekä mahdollisesta ylioppilastodistuksesta, ja lista koulussa suoritetuista kursseista arvosanoineen – alkuperäiskielellä. Näistä kaikista tulee lisäksi olla virallinen käännös, joko oppilaitoksen itsensä kääntämänä ja leimalla sekä allekirjoituksella oikeaksi todistama, tai sitten virallisella kääntäjällä käännetyt versiot. Kääntäjän kääntämien versioiden todistaminen oikeaksi (apostille) onnistuu joko notaarin palveluna tai paikkakuntasi maistraatissa. Erillistä englannin kielen koetta ei tarvitse tehdä, sillä BMAT-testi katsotaan itsessään riittäväksi mittaamaan englannin kielen osaamista.

BMAT

Mikä on BMAT?

BioMedical Admissions Test (BMAT) on suunnattu niille, jotka hakevat englanninkielisille lääketieteen linjoille. Koe arvioi seuraavia välttämättömiä yliopistotason opiskelun edellytyksiä: tieteellisen ja matemaattisen tietämyksen soveltaminen, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio.

Millainen koe BMAT on?

Koe kestää kaksi tuntia ja se on kolmiosainen. Kaksi ensimmäistä osuutta (Thinking Skills, Scientific Knowledge and Applications) ovat monivalintatehtäviä ja viimeinen osuus (Writing Task) on kirjoitustehtävä. Laskimen käyttö on kielletty kokeen aikana. Tarkemman kuvauksen testistä ja pisteytyksestä löydät täältä.

Missä ja milloin kokeen voi suorittaa?

Kokeen voi suorittaa kaksi kertaa vuoden aikana helmikuussa ja marraskuussa. Koetulokset ovat voimassa vuoden verran. Koe järjestetään Finnish-British Society ry:n tiloissa.

Yhteystiedot: Fredrikinkatu 20 A 9, 00120 HELSINKI, +358 9 6877020, finnbrit@finnbrit.fi, www.finnbrit.fi

BMAT-koe muodostaa 70% ja motivaatiokirje 15% sekä haastattelu 15% kokonaispistemäärästä.

 

Mikäli haluat hakea suoraan vironkieliseen koulutusohjelmaan, haku tapahtuu ylioppilaskokeiden perusteella (pitkä matematiikka tai biologia/kemia) tai suorittamalla Virossa kemian tai biologian pääsykoe. Lisäksi tulee todistettavasti olla suorittanut viron kielen koe tasolla B2, vähintään 80 pisteellä.

Jos sinulla on mitään kysymyksiä Tartoon hakemisesta tai täällä opiskelusta, voit aina olla yhteydessä meihin! Opiskelijainfomme sähköpostiosoite on opiskelijainfo@taslo.fi. Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman pian.

Tarton yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan hakemisesta saat lisätietoa yliopiston omalta DreamApply -infosivulta.

bottom of page