Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat eli TaSLO on vuonna 1995 perustettu Tarton yliopistossa, Virossa, lääketiedettä ja hammaslääketiedettä opiskelevien suomalaisten ainejärjestö. Yhdistys järjestää runsaasti koulutusta, juhlia ja urheilutapahtumia, sekä ylläpitää sähköpostilistoja jäsenille ja valmistuneille. Yhdistyksellä on myös oma kirjasto. Lisäksi TaSLO:lla on lämpimät suhteet suomalaisiin sisarseuroihin ja lääkärijärjestöihin. TaSLO on myös Suomen Medisiinariliiton jäsen.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tukea ulkomailla opiskelua tarjoamalla jäsenille lämmin ja monipuolinen yhteisö. TaSLO:n jäsenmäärä lukuvuonna 2017-2018 on 117. Rekisteröidyn yhdistyksemme virallinen kotipaikka on Helsinki.

 

Viimeisimmät tiedotteet

  • Kurssien hyväksilukujen ongelmista - Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (1994/564) 3 e §:n mukaan lääketieteen opiskelija, jonka opintojen aloittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, ei voi toimia lääkärin sijaisena 4.-5. vuosikurssin opintojen suorittamisen jälkeen. Amanuenssin nimikkeellä työskentelemiseen laki ei vaikuta. Tätä asetusta on tulkittu hyväksilukutilanteissa

   

 

Kiitämme yhteistyöstä kummikuntiamme Siun Sotea ja Sosteria!