TaSLO ry:n ylintä päätäntävaltaa käytävät kaksi kertaa vuodessa pidettävät jäsenkokoukset.

Kevätkokouksessa käydään läpi toiminnan suuntaviivoja ja hyväksytään tilinpäätös.

Syyskokouksessa valitaan uusi hallitus ja hallituksen puheenjohtaja. Myös edellisen vuoden toimintakertomus esitellään kokouksessa.

TaSLO:n hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja vilkkaampina aikoina useammin. Hallitus koordinoi ja ideoi mm. koulutuksen ja juhlien järjestämistä sekä varmistaa työskentelyllään TaSLO:lle taloudellisen toimeentulon. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia. Oiva paikka antaa rakentavaa palautetta hallitukselle ja esittää toiveita tulevan ohjelman suhteen!