top of page

Pre-klinikkalaisen kesätyöt

Lääketieteen opiskelijalla on opiskelujensa aikana mahdollista työskennellä monenlaisissa tehtävissä. TaSLOn jäsenet ovat kertoneet omista kesätyöpaikkakokemuksistaan.

KESÄTYÖ NÄYTTEENOTTAJANA SAIRAALALABRASSA

HUS-laboratoriot tarjoavat kesätöitä näytteenottajana lääketieteen opiskelijoille, joilla on 100 opintopistettä kasassa sekä opintoja fysiologiasta ja anatomiasta. Töitä haetaan täyttämällä ensin omat tiedot HUS:n sivuilla olevaan rekrypankkiin, joka aukeaa kesätöitä ajatellen jo hyvissä ajoin, yleensä joulun välipäivinä. Lomakkeen täytön lisäksi kannattaa ottaa puhelin käteen ja markkinoida itseään niihin pisteisiin, mihin ensisijaisesti haluaa.

Näytteenottajan tehtävät vaihtelevat laboratorista riippuen, jotkut istuvat koko päivän ”kopissa” ja ottavat vastaan vuoronumerolla potilaan toisensa perään, kahdeksan tunnin ajan. Omassa työssäni perustyöpäivään kuului kaksi osastonkiertoa, sekä päivystysnäytteenottoa ensiavussa ja osastoilla. Myös EKG:n otto kuului työnkuvaa.


Näytteenotossa pääsee harjoittelemaan potilaan kohtaamista ihan yksin, mikä oli mielestäni työn palkitsevimpia puolia. Jos oli ylimääräistä aikaa, pääsi seuraamaan vierestä sternaalipunktion tekemistä tai näytteiden käsittelyä itse laboratoriossa.
Tätä kesätyötä voi suositella lämpimästi kaikille, hyvästä kokemuksesta voi poikia myöhemmin keikkatöitä lyhyille lomille ja viikonlopuille. Ja tulevaisuudessa pistokokemuksesta on vain hyötyä, kun ymmärtää labarkokeiden päälle ja ensimmäistä kertaa tippaa laittaessa ei ehkä käsi tutise!

bottom of page