Tervetuloa käyttämään TaSLOn kirjastoa!

TaSLOn kirjasto on avoinna ja käytössä kaikille jäsenillemme. Kirjastoa ylläpitää kirjastonhoitaja, jonka yhteystiedot löytyvät tältä sivulta. Kirjasto on avoinna kirjastonhoitajan ilmoittamina ajankohtina, jolloin pääset lainaamaan ja palauttamaan kirjoja. Seuraa aktiivisesti tiedotusta, sillä kirjastonhoitaja ilmoittaa sähköpostilistallamme ja/tai facebook ryhmään kirjaston aukioloajoista. Lisäksi voit ottaa yhteyttä kirjastonhoitajaan, mikäli haluat tietoa kirjojen saatavuudesta tai varata tietyn kirjan.

Kirjastonhoitaja
Otto Ruokojoki, CIV
kirjasto@taslo.fi

Jotta kirjaston kirjat olisivat kaikkien saatavilla tasapuolisesti, noudatamme tiettyjä yhteisiä sääntöjä.

 

KIRJASTON SÄÄNNÖT

– Kirjoissamme on 3 viikon laina-aika. Lainan saa uusittua, mikäli kirjalle ei ole muita halukkaita lainaajia. Jos kirja on ollut sinulla lainassa yli kolme viikkoa, tarkoittaa se, että laina-aikasi päättyy. Ole yhteydessä epäselvissä tilanteissa kirjastonhoitajaan!
– Kirjasto on tarkoitettu ainoastaan TaSLO:n jäsenten käyttöön.
– Kirjoihin EI saa tehdä omia merkintöjä. Mikäli palautat kirjan sotkettuna, joudut sen myös korvaamaan.

Kirjaston lainauslista löytyy täältä.

 

A
Advanced Chemistry, Oxford 2000
Akuuttihoito-opas, Duodecim 2011
Allergilised nahahaigused, Tartu Nahahaiguste Kliinik 1996
Anatomy Essetials for Dummies, Wiley 2012
Anestesiologia, Duodecim 1995
Anestesiologian ja tehohoidon perusteet, Duodecim 2014
Antihypertensive Drug Therapy in Finland, National Institute for Health and Welfare Research 2013
Arstlikku retseptuuri põhijooni, Tartu Ülikool 1998
Atlas of Human Anatomy 1: Systemic Anatomy, Body Wall, Upper and Lower Limbs, Karger 2004
Atlas of Human Anatomy 2: Head and Neck, Thorax, Abdomen, Pelvis, CNS, Eye, Ear, Karger 2004
Avatud uksed: Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele, 2008

B
Basic Immunology: Functions and Disorders 3rd Edition, Elsevier Saunders 2011
Basic Immunology: Functions and Disorders Fourth Edition, Elsevier Saunders 2014
Basic Pathology, 9th edition
Biology Seventh Edition, Pearson Cummings 2005
Biology Eight Edition, Pearson Benjamin Cummings 2008

C
Chemistry 2nd Edition, Prentice Hall 2002
Chemistry 3rd Edition, Pearson Prentice Hall 2006
Chemistry: A Molecular Approach, Pearson Education 2008
Chemistry Sixth Edition, Houghton Mifflin 2003
Clinical Anatomy made ridiculously simple Edition 4, MedMaster Inc. 2012
Clinical Cardiology made ridiculously simple Edition 4, MedMaster Inc. 2015
Clinical Microbiology made ridiculously simple Edition 6, MedMaster Inc. 2014
Color Atlas of Pathophysiology 2nd ed., Thieme 2010
Color Atlas of Physiology 6th ed., Thieme 2009
Crash Course: Immunology, Mosby Elsevier 2006
Crash Course: Physiology, Mosby Elsevier 2008

D
Duodecim – 12 perustajaa, Duodecim 2007

F
Forssa Tykkikylä – Cotton Village, Forssan Kirjakeskus Ky 2003
Fusioloogia praktikum I, 2010

G
Gunshot Chest Injuries, Tartu Ülikool 1996

H
Haige Uurimine, Medicina 1996
Haige Uurimine, Medicina 2010
Hingamise ja vereringluse kliiniline füsioloogia ja funktsionaalne diagnostika, Scripta Medicorum 1992
Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, Mosby 2002
Histology A Text and Atlas, Harper & Row 1985
Histology A Text and Atlas With Cell and Molecular Biology 4th ed., LWW 2003
Histology A Text and Atlas With Correlated Cell and Molecular Biology, 5th edition LWW 2006
Hyvässä hoidossa – Vaasan Keskussairaalan historia, Vaasan Sairaanhoitopiiri 2010

I
Ihminen terveellisessä ympäristössä, Suomen Lääkäriliitto 2001
Ihminen- anatomian kuvasto, 2 painos, 1982
Ihmisen fysiologia, WSOY 1995
Ihotaudit, Duodecim 2011
Immune & Infections Disorders – Nursing TimeSavers, Springhouse 1994
Immunobiology – The Immune System in Health and Disease 6th ed., Garland Science Publishing 2005
Immunoloogia, Tartu Ülikool 2015
Infektiosairaudet, Duodecim 1996
Infektsioosne müokardiit, Tartu Ülikool 1994
Infusioonravi, happe-alustasakaal, parenteraalne toitmine – ravijuhised, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 2001
Inimese anatoomia I osa. Liikumisaparaat, siseelundid, Tartu Ülikool 2013
Inimese füsioloogia, Tartu Ülikool 1990
Inimorganismi biomolekulid ja nende meditsiiniliselt olulisemad ülesanded / Metabolism, selle häired ja haigused, 2010

K
Kardiologia, Duodecim 2000
Kardiologia, Duodecim 2008
Kardiologiaa lastenlääkäreille 2. laajennettu painos, Suomen Kardiologinen Seura 1993
Keelesild – Viron kielen oppikirja, Otava 2008
Keuhkosairaudet, Duodecim 1997
Keuhkosairaudet – Diagnostiikka ja hoito, Duodecim 2013
Kipsauksia – lääkärin pakinoita, WSOY 1989
Kirurgia, Duodecim 2010
Kirurgiset pientoimenpiteet, 1987
Kirurgiset pientoimenpiteet, TLK ry. 2012
Kirurgisen potilaan tutkiminen, TLK ry. 2009
Kliinisen fysiologian perusteet, Duodecim 2012
Kliininen kardiologia, Lääketehdas Orion 1994
Kliininen gastroenterologia, Duodecim 1993
Kliininen radiologia, Duodecim 1998
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – Päivystäjän opas, Duodecim 2009
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet, Yliopistopaino 1999
Kulttuuri pidentää ikää, Duodecim 2013

L
Laboratoriolääketiede – kliininen kemia ja hematologia, 1998
Ladina keel meditsiinierialadele, Eesti keele SA 2002
Lapsi ja lääke, Duodecim 2001
Lastentaudit, Duodecim 1998
Lastentaudit, Duodecim 2000
Lastentaudit, Duodecim 2010
Lipiidiaineenvaihdunnan häiriöt – Kliininen merkitys ja hoito, Orion, 1990
Lääketieteellinen mikrobiologia, Duodecim 1996
Lääketieteen kieliopas, Duodecim 1994
Lääkärin etiikka, Suomen Lääkäriliitto 2005
Lääkärinkielen sanakirja, Duodecim 2002
Lääkärin oma laulukirja, Burana 1998
Lääkärintyö ja laki, Duodecim 2000

M
Matkailijan terveysopas, Duodecim 2001
Meditsiiniline mikrobioloogia II osa, Tartu Ülikool 2000
Mies joka hakkasi halkoja – Terveysapostoli Konrad ReijoWaara, Duodecim 2013
Mission Estonia, Ajakirjade Kirjastus 2013
Molecular Biology of The Cell, Garland Publishing 1983

N
Nahaderivaatide haigused, Tartu Nahahaiguste Kliinik 1997
Naistentaudit ja synnytykset, Duodecim 2001
Naistentaudit ja synnytykset, Duodecim 2011
Neonatologia, Medvisor 1997
Neurologia, Duodecim 2001
Neurologia, Duodecim 2012
Neuvolakirja 5. painos, Orion 1997
Nuorisokardiologia, Suomen Kardiologinen Seura 1998
Näytteenottajan käsikirja, Edita 2010

O
Oikeuslääketiede, Duodecim 2000
Oikeuslääketieteen perusteet, Duodecim 1993

P
Pajatusi Palgimäelt, 2010
Perearstiteadus – Põhiõpe, residentuur ja doktorantuur, Tartu Ülikool 1998
Peremeditsiin, Tartu Ülikool 1998
Perinnöllisyyslääketiede, Duodecim 2006
Pharmacology 7th ed., Elsevier Churchill Livingstone 2012
Physics Fifth Edition, Prentice Hall 1998
Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta, Suomen Kuntaliitto 1994
Potilaan tutkiminen, Duodecim 2009
Principles of Biochemistry (Lehninger), Worth 1982
Principles of Biochemistry (Lehninger), 3rd edition
Principles of Biochemistry (Lehninger), 4th ed., Freeman 2005
Psykiatria, Duodecim 1999
Psyykenlääkeopas, Duodecim 2002
Päivystäjän opas – TYKS Lastenklinikka, TYKS 1998
Päivystäjän opas – TYKS Lastenklinikka, TYKS 2002
Pärilikkusmeditsiin, 2010

R
Raviainete klassifikatsioon, Tartu Ülikool 1998
Ravinto-opin perusteet, WSOY 1977
Renovascular hypertension – Pathophysiology, diagnosis and treatment, Raven Press 1987
Reumataudit, Duodecim 1994
Robbins Pathologic Basis of Disease 6th ed., Saunders 1999
Rokotukset ja muut immuuniprofylaksit, Duodecim 1983
Rootsi keele õpik – lärobok i svenska, Greif 2013

S
Saame tuttavaks! Viron kielen alkeet, 2011
Seksuaalisuus, Duodecim 1995
Sinu silmade tervis, Valgus 1994
Silmätautioppi, Kandidaattikustannus 2011
Sisätaudit, SanomaPro 2012
Somatopsykiatria, Recallmed 1996
Sukupuolitaudit, Duodecim 1994
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim I 1881-2006, Duodecim 2012
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim II 1881-2006, Duodecim 2012
Suomenpoika muistelee II kirja, Grenader 2014
Sydänlasten kirja, Sydänlapset ry. 1999
Syöpätaudit, Duodecim 1999
Syövän vaihtoehtohoidot, Duodecim 1995

T
Tehohoito-opas, Duodecim 2002
Terveydenhuollon kompasssi – Avain asiakkuuteen, Duodecim 2014
Textbook of Medical Biochemistry for Medical Students 7th ed., Jaypee 2013
Textbook of Medical Physiology 8th ed., Saunders 1991
The Only EKG Books You’ll Ever Need 3rd ed., LWW 1999
Therapia Fennica 8. laitos, Kandidaattikustannus 1997
Traumatologia, Kandidaattikustannus 2010
Tuohelan kylän väki, Maahenki 2011
Tähdenlennon järvi – The Lake, FRAM Ab Oy 2012
Tähystys tulevaisuuteen – lääketiedettä Turussa, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 1994

U
Urologia, Duodecim 1995

V
Vahvistamassa ihmistä – Attendo 30 vuotta, Attendo Ab 2015
Vanhuksen hoito-oppi 1, WSOY 1987
Veritaudit, Duodecim 1996
Veritaudit, 1977
Viirusinfektsioonid, reaktiivsed erüteemid, villilised dermatoosid; Tartu Nahahaiguste Kliinik 1998
Välikirurgia, Tartu Ülikool 1996

Ö
Ökoloogialeksikon, Eesti Entsüklopeediakirjastus 1992

Y
Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, Sosiaali- ja terveysministeriö 2005