4. vuosikurssin suorittanut opiskelija saa toimia lääkärin sijaisena täyslaillistetun lääkärin välittömän johdon ja valvonnan alaisena. Hoidetut potilaat on rajattu niihin erikoisaloihin, joiden kurssi on hyväksytysti suoritettu. Tämä tarkoittaa, ettei pätevyys vielä riitä vastaanottotyöhön tai jakamattomaan sairaalapäivystykseen vaan kokemusta kerätään vuodeosastoilla ja jaetuissa päivystyspisteissä (esim. sisätautipäivystäjänä).

5. vuosikurssin
 jälkeen saa toimia jo terveyskeskusvastaanotolla lääkärin sijaisena ja jakamaton päivystäminenkin onnistuu, kunhan takapäivystäjä on puhelimen päässä ja pystyy tulemaan tarvittaessa paikalle.