| Kliinisen vaiheen kurssitarjonta | Amanuenssuurit | Töihin |

 

Kliininen vaihe Tarton yliopistossa alkaa kolmannen vuoden keväällä. Tässä vaiheessa valtaosa opiskelusta siirtyy Biomeedikumista yliopistolliseen sairaalaan. Teoriapohja on luotu ja nyt sitä aletaan soveltamaan käytäntöön potilaita tutkien, diagnosoiden ja hoitaen. Kursseja on sisätautien ja kirurgian lisäksi lähes kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Kesä- ja talvilomilla on mahdollisuus suorittaa amanuenssuureja ja nelosen jälkeen myös työskennellä ihan oikean lääkärin töissä. Vuosikurssistatuksesta riippuen lääkärinä työskentelyyn liittyy tiettyjä rajoituksia, joista voi lukea lisää töihin osiosta.