Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (1994/564) 3 e §:n mukaan lääketieteen opiskelija, jonka opintojen aloittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, ei voi toimia lääkärin sijaisena 4.-5. vuosikurssin opintojen suorittamisen jälkeen. Amanuenssin nimikkeellä työskentelemiseen laki ei vaikuta.

Tätä asetusta on tulkittu hyväksilukutilanteissa siten, että mikäli opiskelijalla on lääketieteen opinnoissaan aiemmasta tutkinnosta tuotuja opintosuorituksia (hyväksilukuja), lääketieteen opintojen aloitusajankohdaksi on katsottu näiden aikaisempien opintojen aloituspäivämäärä.

Näin ollen esimerkiksi vuonna 2008 aloitetuista opinnoista tuodut hyväksiluvut lääketieteelliseen tutkintoon ylittävät kesällä 2018 tuon 10 vuoden aikarajan ja siten estävät lääkärin sijaisena toimimisen vuonna 2018 ja sen jälkeen, valmistumiseen asti.

Miten tästä eteenpäin?

Tällä hetkellä paras suositus on olla hyväksilukematta kursseja, jos kymmenen vuoden aikaraja tulee vastaan vielä ennen valmistumistasi. Muussa tapauksessa ongelmaa ei ole. Asia on Suomen Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton tiedossa, ja keskustelun selkeyden vuoksi TaSLO suosittelee, että yhteydenotot Valviraan asian tiimoilta tehdään keskitetysti oman SML-edustajan kautta (sml-edustaja@taslo.fi).

Kurssien hyväksilukujen ongelmista
Merkitty:            

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *